HLAVNÁ STRÁNKA      Elektromobily      TV TIPY      Macka.sk      Fotenie detí Dnes je štvrtok, 5. mája 2016

PREDAJ MOTOCYKLOV      LACNÉ LETENKY      ELEKTRO      SNEH      TV PROGRAM      ARCHÍV Meniny má Lesana, Lesia, zajtra Hermína
  Rubriky

  Z domova

  Zo zahraničia

  Financie

  Kultúra

  Šport

  Auto-moto

  Veda a Technika

  Zdravie

  Prílohy - archív

  Glosárium

  Hyundai na Slovensku

  Literárne pohľady

  Na telo

  Názory, komentáre

  Odkazovač

  Počítače

  Téma dňa

  Reservé pre ženy

  Radíme

  Kariera

  Víkend,Štýl

  Kompas spotrebiteľa

  Dôchodková reforma

  Narodna pohoda

  Vstup SR do NATO

  Financie, poisťovníctvo ..

  Moderné bývanie

  Poistenie

  Euroakademia

  Stavebníctvo

  Štúdium v EÚ

  Kino, DVD

  Kino

  DVD

  TV Tipy

  Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
  Najčítanejšie blogy


14. augusta 2004

Príspevok za opatrovanie od septembra po novom

„Rád by som dostal vysvetlenie, ako je to teraz s príjmom za opatrovanie zdravotne ťažko postihnutej osoby.

  Doposiaľ bol príspevok 6000 Sk za opatrovanie jednej osoby, pričom ak bol príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, príspevok sa krátil o sumu prevyšujúcu tento príjem. A tento príspevok možno poskytnúť len vtedy, ak opatrovateľ nemá v čase opatrovania mesačný príjem presahujúci 0,6-násobok sumy životného minima (2526 Sk).
Čítal som, že by malo dôjsť v tomto smere k zmenám od 15. 4. 2004. A to tak, že osoba opatrujúca ZŤP občana môže získať zvýšenie príjmu z doterajších 0,6- na dvojnásobok životného minima, teda 8420 Sk. Ja sa však pýtam, či takáto úprava skutočne platí od 15. 4. 2004. Ďalej sa pýtam, či z tohto príjmu opatrovateľ bude musieť platiť všetky poistenia (zdravotné, sociálne a podobne), alebo to bude platiť štát? Príspevok za opatrovanie ZŤP občana môže žiadať aj opatrovateľ osoby staršej, rodinného príslušníka (matky), dieťaťa alebo aké sú kritériá? (Ladislav z Košíc)

Novela zákona o sociálnej pomoci, ktorá vstúpila do platnosti 15. apríla 2004, skutočne umožňuje, že opatrovateľ zdravotne ťažko postihnutej osoby môže mať v čase opatrovania zárobok do výšky dvojnásobku sumy životného minima. „Od 1. júla je však suma životného minima vyššia, a tak jej dvojnásobok už predstavuje 9160 korún, a nie 8420, ako uvádza čitateľ,“ upozorňuje riaditeľka odboru integrácie občanov so zdravotným postihnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Lýdia Brichtová.
Príspevok za opatrovanie možno priznať len vtedy, ak sa o zdravotne ťažko postihnutú osobu, respektíve osoby, niekto riadne stará po celý deň. Teda nie tri-štyri hodiny a popritom ešte chodí do zamestnania, aby si zarobil. Môže si zarobiť - v súčasnosti až 9160 korún. Ale musí mať takú prácu, aby bol chorému vždy poruke, teda najlepšie doma.

Zmeny od 1. septembra
Novelou 453/2004, ktorá sa týka viacerých sociálnych zákonov, sa od 1. septembra zavádza niekoľko významných zmien. V jednej z nich ide o občanov, ktorí opatrujú zdravotne ťažko postihnutú osobu a zároveň poberajú starobný alebo iný dôchodok. Zmena v ich prípade súvisí s príjmom opatrovanej osoby. Momentálne ešte platí, že ak jej príjem prevyšuje 1,2-násobok životného minima, tak suma, o ktorú sa 1,2-násobok prevyšuje, sa odpočítava opatrovateľovi z príspevku za opatrovanie. Okrem toho sa mu z neho odpočítava aj suma, ktorá predstavuje 50 % jeho dôchodku.
„Ak mala opatrovaná osoba dobrý príjem, mohlo sa stať, že opatrovateľovi nevyšla z priznaného príspevku ani koruna,“ vysvetľuje L. Brichtová. „Preto sa pri poberateľoch dôchodku suma prevyšujúca 1,2-násobok životného minima už nebude brať do úvahy a zo šesťtisícového základu za opatrovanie sa im odráta len suma predstavujúca 50 % ich dôchodku. Podobne to bude aj pri opatrovaní dvoch osôb, kde je základná suma osemtisíc korún. Ale pre opatrovateľov, ktorí nie sú dôchodcami, aj po 1. septembri bude platiť doterajšia prax.“

Za dieťa plus 1500
Od 1. septembra sa zvyšuje aj príspevok za opatrovanie nezaopatrených detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Základná suma 6000 korún sa môže zvýšiť až o 1500 korún, avšak s podmienkou, že opatrovateľ nemá žiadny príjem, ani žiadnu dôchodkovú dávku. Ide o opatrovanie detí väčšinou do veku 18 rokov, v prípade študujúcich až do veku 25 rokov.
„Ďalšou dôležitou zmenou je, že príspevok za opatrovanie sa nebude započítavať medzi príjmy,“ konštatuje riaditeľka. „Uvediem príklad: Ak matka poberala za opatrovanie dieťaťa šesťtisíc korún a otec mal príjem 30-tisíc, pri posudzovaní nároku na príspevok sa brala do úvahy suma 36-tisíc. Ale teraz to bude len 30-tisíc. Treba tiež povedať, že príspevok za opatrovanie dieťaťa možno dostať pri príjme do trojnásobku sumy životného minima.“

Poistenie je dobrovoľné
Čitateľ sa pýta, kto má platiť poistenia z príjmu za opatrovanie. Podľa vyjadrenia L. Brichtovej dôchodkové, respektíve nemocenské poistenie nie je povinné a čitateľ sa musí sám rozhodnúť, či si ho bude platiť, alebo nie. Štát ho však za neho nezaplatí.
Na otázku, kto môže opatrovať, odpovedáme: rodinní príslušníci alebo osoby určené súdom.
V súvislosti s okruhom opatrovateľov upozorňujeme, že celodenné riadne opatrovanie nemožno zamieňať s profesionálnou opatrovateľskou službou, ktorá je v kompetencii obcí.

KTO MÔŽE OPATROVAŤ

l rodinní príslušníci (manžel, manželka, deti, rodičia, starí rodičia, vnuci, súrodenci, zať, nevesta, svokor, svokra)
l súdom ustanovený opatrovník (ak niekto nemá príbuzných)
l osoba, ktorej zveril súd dieťa do starostlivosti alebo občan nahrádzajúci rodičovskú starostlivosť

Automaticky budú prehodnocovať len skutočných poberateľov

Zdá sa, že novelu zákona o sociálnej pomoci pozitívne pocítia mnohí. Predovšetkým tí, ktorí sa museli uspokojiť s minimálnym príspevkom za opatrovanie len preto, že osoba, o ktorú sa starajú, má príjem nad 1,2-násobok životného minima.
Prehodnocovanie výšky príspevkov by mali úrady podľa zákona zvládnuť do konca septembra. No povinne a takpovediac automaticky ich budú prehodnocovať len v prípade osôb, ktoré ich skutočne poberajú. Občania, ktorí za opatrovanie nemajú ani korunu, ale novelou zákona by mohli získať, musia o prehodnotenie, respektíve priznanie nároku požiadať sami.


Alžbeta Klesnilová

Prečítané 3219 krát

Diskusné fórum čitateľov  Vyhľadávanie
  
  
Rozšírené vyhľadávanie  

  Elektromobily
Nastaviť ako domovskú stránku :: Pridať medzi obľúbené :: 2003-2007 Obroda.sk, webdesign and technology by HIVsoft