HLAVNÁ STRÁNKA      Elektromobily      TV TIPY      Macka.sk      Fotenie detí Dnes je pondelok, 2. mája 2016

PREDAJ MOTOCYKLOV      LACNÉ LETENKY      ELEKTRO      SNEH      TV PROGRAM      ARCHÍV Meniny má Žigmund, zajtra Galina
  Rubriky

  Z domova

  Zo zahraničia

  Financie

  Kultúra

  Šport

  Auto-moto

  Veda a Technika

  Zdravie

  Prílohy - archív

  Glosárium

  Hyundai na Slovensku

  Literárne pohľady

  Na telo

  Názory, komentáre

  Odkazovač

  Počítače

  Téma dňa

  Reservé pre ženy

  Radíme

  Kariera

  Víkend,Štýl

  Kompas spotrebiteľa

  Dôchodková reforma

  Narodna pohoda

  Vstup SR do NATO

  Financie, poisťovníctvo ..

  Moderné bývanie

  Poistenie

  Euroakademia

  Stavebníctvo

  Štúdium v EÚ

  Kino, DVD

  Kino

  DVD

  TV Tipy

  Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
  Najčítanejšie blogy


11. decembra 2004

Opýtali sme sa za vás - na odchod invalidného baníka do predčasného starobného dôchodku a na poberanie renty

Narodil som sa v januári 1951. Po skončení baníckeho učilišťa som nastúpil pracovať do bane Cígeľ, o.z., Prievidza ako baník do podzemia. Po 21 rokoch odpracovaných v podzemí mi 23. 2. 1991 vo Fakultnej nemocnici v Martine priznali chorobu z povolania, a to so spätnou platnosťou od 18. 9. 1990. Rozhodnutie Dôchodkového úradu Bratislava o priznaní choroby z povolania som dostal 17. 10. 1991. Chcel by som vedieť: 1. Platí odchod do dôchodku v 55. roku života, keď má baník odpracovaných viac ako 20 rokov v podzemí a dosiahne dôchodkový vek v roku 2006, ako to tvrdia banícke odbory? 2. Podľa akého kľúča sa mi vypočíta starobný dôchodok, keď od 18. 9. 1990 som s priznanou chorobou z povolania plným invalidným dôchodcom a poberateľom renty? 3. Za akých podmienok môžem požiadať o predčasný starobný dôchodok? 4. Pri poberaní starobného alebo predčasne starobného dôchodku nestratím nárok na poberanie renty? Ešte dodávam, že takéto otázky majú aj iní baníci, ktorých poznám.cistenie umyvanie
(Milan z Prievidze)reality

Odpovedá Lýdia Výborná, vedúca oddelenia komunikácie s médiami Sociálnej poisťovne:
- Vzhľadom na charakter práce predpokladáme, že čitateľ získal 21 rokov v zamestnaní zaradenom v I. pracovnej kategórii. Ustanovenie § 274 zákona
č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení umožňuje, aby sa nároky vyplývajúce zo zaradenia do I. a II. pracovnej kategórie priznávali do 31. decembra 2023. Ide najmä  o iný, výhodnejší výpočet podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004, a iný, znížený dôchodkový vek, ak poistenec, ktorý celkovo získal 25 rokov dĺžky zamestnania, získal potrebný počet rokov (20, 15 alebo 10 podľa druhu vykonávanej práce) v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie. Ak čitateľ narodený v roku 1951 splnil tieto podmienky, dosiahne znížený dôchodkový vek v roku 2006 a môže požiadať o starobný dôchodok.
Ak čitateľ ako poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku na starobný alebo predčasný starobný dôchodok, prizná sa mu ten dôchodok, ktorý je vyšší.
Pokiaľ ide o nárok na predčasný starobný dôchodok v prípade osôb, ktoré získali určité obdobie vo zvýhodnenej pracovnej kategórii, právne predpisy neobsahujú žiadne obmedzenia. Poistencovi, ktorý z celkovej dĺžky zamestnania 25 rokov získal v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie potrebný počet rokov, sa však aj na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku zachová nárok na zníženie dôchodkového veku. Uvedenému poistencovi sa preto suma predčasného starobného dôchodku znižuje len za obdobie od dátumu jeho priznania do dosiahnutia zníženého dôchodkového veku. Zníženým dôchodkovým vekom v tejto situácii je najmä vek 55 alebo 58 rokov, resp. v právnych predpisoch špeciálne určených situáciách to môže byť vek
od 56 do 59 rokov (§ 174 zákona
č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov).
Poistencovi, ktorému sa prizná predčasný starobný dôchodok, však nie je možné vypočítať sumu dôchodku aj spôsobom určeným zákonom č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Suma jeho predčasného starobného dôchodku sa preto určí len spôsobom stanoveným zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Ak poškodený bol pred 31. 12. 2003 poberateľom náhrady za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, táto sa podľa § 271 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení považuje od 1. januára 2004 za úrazovú rentu a vypláca sa v sume, v akej patrila do 31. 12. 2003. Prípadné poberanie predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku nemá vplyv na sumu takto pretransformovanej renty. Ak ide o úrazovú rentu  priznanú po 1. 1. 2004, zníži sa suma úrazovej renty o sumu tohto dôchodku.

Prečítané 5685 krát

Diskusné fórum čitateľov  Vyhľadávanie
  
  
Rozšírené vyhľadávanie  

  Elektromobily
Nastaviť ako domovskú stránku :: Pridať medzi obľúbené :: 2003-2007 Obroda.sk, webdesign and technology by HIVsoft