HLAVNÁ STRÁNKA      Elektromobily      TV TIPY      Macka.sk      Fotenie detí Dnes je pondelok, 2. mája 2016

PREDAJ MOTOCYKLOV      LACNÉ LETENKY      ELEKTRO      SNEH      TV PROGRAM      ARCHÍV Meniny má Žigmund, zajtra Galina
  Rubriky

  Z domova

  Zo zahraničia

  Financie

  Kultúra

  Šport

  Auto-moto

  Veda a Technika

  Zdravie

  Prílohy - archív

  Glosárium

  Hyundai na Slovensku

  Literárne pohľady

  Na telo

  Názory, komentáre

  Odkazovač

  Počítače

  Téma dňa

  Reservé pre ženy

  Radíme

  Kariera

  Víkend,Štýl

  Kompas spotrebiteľa

  Dôchodková reforma

  Narodna pohoda

  Vstup SR do NATO

  Financie, poisťovníctvo ..

  Moderné bývanie

  Poistenie

  Euroakademia

  Stavebníctvo

  Štúdium v EÚ

  Kino, DVD

  Kino

  DVD

  TV Tipy

  Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
  Najčítanejšie blogy


26. marca 2005

Zákon o hmotnej núdzi mätie aj odborníkov

Je vydatá, teší sa z krásneho dieťaťa i z manžela - študenta. Tento rok sa dokonca nasťahujú do svojho nového bytu. Príjmom sa však dostali do kategórie ľudí v hmotnej núdzi, no na úrade im výpomoc odmietli.

Začiatky bývajú ťažké, to už dobre vie aj naša čitateľka Simona P. z krajského mesta na západnom Slovensku. Je na materskej dovolenke a manžel študuje denne na vysokej škole v mieste bydliska. Zatiaľ síce bývajú v podnájme, na jeseň, možno už v septembri, by sa však mali sťahovať do svojho  bytu. Poskladala sa naň celá rodina, vzali si aj úver. „Pôžičku momentálne splácajú manželovi rodičia. Náš príjem za mesiac je: 4 110 Sk materský príspevok plus 1 080 korún rodinné prídavky na dcéru a manžela. Manžel ešte dostáva 2 000 korún sociálne štipendium zo školy. To nie je ani životné minimum pre trojčlennú rodinu. Boli sme žiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok na pomoc v hmotnej núdzi. Našu žiadosť zamietli, pretože vraj sa ako spoluposudzujúce osoby berú aj rodičia manžela,“ posťažovala sa pani Simona. Argumentuje: „Zákon o pomoci v hmotnej núdzi však hovorí, že spoluposudzujúce osoby sú - po prvé manžel a manželka, po druhé dieťa do 26 rokov, ak žije s rodičmi v jednej domácnosti, čo u nás nie je. Pracovníčky na úrade nám tvrdili, že patríme do bodu 2. My si myslíme, že patríme do bodu 1. Podľa bodu 1 nás posudzujú aj na vysokej  škole, kde manželovi dali sociálne štipendium bez problémov,“ dôvodí naša čitateľka.
Za pravdu jej dal aj Peter Húska z Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí SR, pričom sa odvolal na zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. „Keďže nepoznáme bližšie informácie ani súvislosti, na základe ktorých úrad rozhodol tak, ako rozhodol, odporúčame čitateľke podať odvolanie proti rozhodnutiu príslušného úradu na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.“

Kedy má rodina nárok na pomoc

Katarína Belická, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
- Podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi občan je v hmotnej núdzi, keď jeho príjem nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným predpisom. Nárok na dávku a príspevky v  hmotnej núdzi vzniká pri splnení podmienok stanovených zákonom o pomoci v hmotnej núdzi a vo výške ustanovenej týmto zákonom.
Podľa čitateľkiných údajov je rodina s dieťaťom posudzovaná podľa § 4 písm. b) zákona o pomoci v hmotnej núdzi, t.j. rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti.
Ak vychádzame zo skutočnosti, že ide o manželov s jedným dieťaťom mladším ako jeden rok, výpočet výšky dávky a príspevkov je nasledujúci: základná dávka 3 630 Sk + príspevok na zdravotnú starostlivosť  2 x 50 Sk =100 Sk. Suma nárokov predstavuje 3 730 Sk. Nárok na príspevok na bývanie nevzniká, pretože nie sú vlastníkmi ani nájomcami bytu alebo rodinného domu.
Vzhľadom na to, že príjem (rodičovský príspevok 4 110 Sk) je vyšší ako suma nárokov, rodine nevzniká nárok na výplatu dávky a príspevkov v hmotnej núdzi.

radíme

Každé rozhodnutie vydané úradom práce sociálnych vecí a rodiny obsahuje poučenie o možnosti podania odvolania (do 15 dní od jeho doručenia). Odvolanie sa podáva na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vydal. Z odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva, voči ktorému rozhodnutiu a voči čomu sa odvoláva.

Dôležité je, že manželia žijú a hospodária spolu

Právnik Alexander Rakovský:
- Z prípadu vyplýva nutnosť posudzovať otázku nároku na príspevok v hmotnej núdzi podľa povahy žiadateľov a výkladu ustanovenia § 4 zákona o hmotnej núdzi. Podľa tohto zákona sú fyzickými osobami, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných potrieb a pomoci v núdzi
1. manžel a manželka,
2. rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti alebo
3. rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.
Niet sporu, či sú žiadatelia manželmi alebo nie. Ako kľúčová otázka sa preto javí tá, či manžel žije alebo nežije so svojimi rodičmi v spoločnej domácnosti. Vymedzenie pojmu domácnosť je presne upravené v ustanovení § 115 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.
Vzhľadom na to, že žiadatelia sú manželmi i rodičmi spoločného dieťaťa a žijú spolu v jednom byte, sa domnievam, že sú naplnené obe podmienky vzniku domácnosti, a to tak trvalé spolužitie, ako aj spoločné uhrádzanie nákladov na svoje potreby. Vzťah ich rodiny vrátane maloletého dieťaťa teda môžeme bez akýchkoľvek pochybností hodnotiť ako trvalé spotrebné spoločenstvo, napĺňajúce všetky pojmové znaky domácnosti v právnom slova zmysle.
Skutočnosťou, že obaja žiadatelia tvoria jednu a tú istú domácnosť, je a contrario preukázaná nemožnosť zaradenia manžela do spoločnej domácnosti s jeho rodičmi. Na veci nemení nič ani to, že manžel je dočasne študentom a príjmy oboch žiadateľov nie sú dostačujúce, a teda sú odkázaní na pomoc zo strany rodičov. Bez ohľadu na pôvod finančných prostriedkov, jedinou relevantnou otázkou na posúdenie existencie spoločnej domácnosti je tá, či spolužijúce fyzické osoby hospodária s príjmami skutočne spolu alebo nie. O spoločnom nehospodárení s príjmami by bolo možné hovoriť napríklad vtedy, ak by každý z manželov platil len alikvótnu časť nájmu, obaja by sa stravovali oddelene atď. Som jednoznačne toho názoru, že manžel nemôže byť posudzovaný ako člen domácnosti svojich rodičov z dôvodu, že tvorí spoločnú domácnosť so svojou manželkou, a preto v tomto prípade nie sú naplnené podmienky na zaradenie žiadateľov pod bod 2. Ako spoluposudzujúce osoby by mali byť len manžel a manželka podľa bodu 1.

Prečítané 7499 krát

Diskusné fórum čitateľov
Zákon o hmotnej núdzi mätie aj odborníkov -----5.4. 23:25:36
UlIWyBhKMsawAZn20.8. 9:07:20
swIPSCpfoOeeVCHU31.8. 9:53:21
LshunYbvIxgnYI21.8. 19:14:18
xsKMJsmtyC25.2. 21:49:31
best link build16.10. 15:13:18
RpP0tQTLF22.10. 16:52:43
seo service7.9. 3:07:45
8uvJNkYCL23.10. 1:58:30
my28WgP4hw22.10. 17:31:50
...3.12. 14:37:19
btlpteqmz10.7. 14:51:11
bVcWHbOJlSTjp5.11. 7:04:22
K27jk7U6Vw23.10. 14:30:13
poradte mi mam narok na davku v hmotnej nudzi9.12. 14:39:27
Tm1vO4MLGX22.10. 12:55:32
Pomoc v hmotnej núdzi bez peňazí.29.6. 22:17:21
MMvZIPHEl26.2. 3:28:09
FKqRVElbmYurV28.2. 5:43:42
davka hmotnej nudze19.2. 15:14:31
        Vyhľadávanie
  
  
Rozšírené vyhľadávanie  

  Elektromobily
Nastaviť ako domovskú stránku :: Pridať medzi obľúbené :: 2003-2007 Obroda.sk, webdesign and technology by HIVsoft